avitaminoz

avitaminoz
<xar.> tib. Qidada vitaminlərin olmaması və ya azlığı nəticəsində əmələ gələn xəstəlik; vitamin çatışmazlığı. Tibbi praktikada bəzən təkcə bir vitaminin deyil, bir çox vitaminlərin çatışmazlığına və bunların nəticəsində əmələ gələn mürəkkəb avitaminoz xəstəliyinə təsadüf edilir. Əliyev.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • avitaminose — [ avitaminoz ] n. f. • 1919; de 2. a et vitamine ♦ Méd. Maladie de carence déterminée par la privation de vitamines. Avitaminose A (carence en vitamine A), B (⇒ béribéri) , C (⇒ scorbut) , D (⇒ rachitisme) . Avitaminoses associées. ● …   Encyclopédie Universelle

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”